Brouwer: “Want waarom beschermen we onze samenleving wel tegen geweldsdelinquenten, maar niet tegen mensen die een verkeersdelict hebben gepleegd?