Van meet af aan stond de betrokkenheid van Rutte in dienst van een politieke campagne.