Volgens Milieu Centraal kwamen er in Nederland in 2021 naar schatting 150 miljoen blikjes in het milieu terecht.