Ondernemers hadden zowel in 2022 als in 2021 te maken met prijsstijgingen in onder andere energie en grondstoffen.