‘Gebrek aan gymzalen hoeft voor scholen geen belemmering te zijn’

Veel (buiten)sportaccommodaties worden overdag weinig gebruikt