VeiligheidNL waarschuwt voor de veiligheid in de kinderopvang door onderbezetting

Er is een verontrustende toename gesignaleerd van het aantal incidenten in de kinderopvang.