Voor het kalenderjaar 2022 geldt dat van de 14 maatregelen die in dit jaar geïmplementeerd zouden worden er 12 zijn afgerond