Deze wet verplicht Nederlandse bedrijven om te ondernemen met respect voor mens, milieu en klimaat in hun ketens.