VeiligheidNL vindt dit een goed initiatief, mits veiligheid de grootste prioriteit krijgt vanuit het kabinet.