BBB, Water Natuurlijk, VVD en LTO in college Waterschap Rijn en IJssel

Dit is het advies van informateur Berend Jan Bussink. De leden van het algemeen bestuur nemen dit advies over.