Forum voor Democratie maakt kandidatenlijst bekend voor provincie Fryslân

Niet meewerken aan nieuwe vergunningen voor AZC’s en de bestaande vergunningen intrekken

KLM benoemt Zita Schellekens tot SVP Sustainability & Strategy

Zij rapporteert rechtstreeks aan KLM CEO Marjan Rintel.’

Banken moeten snel concrete maatregelen nemen om bankieren voor alle consumenten toegankelijk te maken en te houden.

Het DNB-rapport maakt korte metten met het idee dat vooral ouderen moeite hebben met digitaal bankieren