Algemeen

Economie

Justitie

Eerder afzien terugvordering te veel betaalde uitkering intensievere rechterlijke toetsing

De bestuursrechter gaat indringender toetsen of instanties voldoende oog hebben voor de menselijke maat.

Gezondheid

Explosieve stijging aantal mensen met kanker in 2050, ruim 70% meer dan in 2022

Wereldwijd waren long-, borst- en darmkanker de 3 meest voorkomende kankersoorten in 2022.