Detailhandel geraakt door voorzichtige consument en kosten

Detailhandel kampt met lagere omzetten