Bijstand ten onrechte opgeschort en ingetrokken. Zijn werkzaamheden voor voedselbank, een kringloop-/kledingwinkel en buurtactiviteiten op geld waardeerbare activiteiten? Geen schending inlichtingenplicht. Strijd met rechtszekerheidsbeginsel.