Miljoenen aan cryptovaluta afgepakt van 36-jarige Edenaar

Het onderzoek kwam aan het begin van dit jaar aan het rollen door informatie uit onderschepte cryptocommunicatiedata.