NHG: ‘Financieringsmogelijkheden verduurzaming voor kleine VvE’s onderbelicht’

Vaak hebben kleine VvE’s onvoldoende financiële reserves voor het aanpakken van achterstallig onderhoud, laat staan verduurzaming.