Tijdens lange periodes van droogte daalt het grondwaterpeil. Met name oudere woningen, gebouwd voor 1970, lopen hierdoor risico’s, want die zijn vaak gefundeerd op houten palen of staal