Geen 45% daling maar 10.6% stijging broeikasgassen tot 2030

De G20 is verantwoordelijk voor 78% van alle territoriale broeikasgasemissies.