Nederland krijgt geld uit EU-herstelfonds nu er een nieuwe pensioenwet is

De nieuwe pensioenwet sluit aan op de aanbeveling van de EU aan Nederland van juni dit jaar om het pensioenakkoord van 2019 verder uit te voeren.