‘De Kaukasus is het volgende geopolitieke wespennest voor de EU’

Het bouwen van intensievere relaties met Georgië, Armenië en Azerbeidzjan kan niet zonder dat de EU een langetermijnvisie voor de gehele Kaukasus ontwikkelt