Geen BBB/Groenlinks college provincie Utrecht

De BBB vindt dat de alternatieven voor zonneweides en windmolens nog onvoldoende zijn onderzocht.