De nieuwe pensioenwet sluit aan op de aanbeveling van de EU aan Nederland van juni dit jaar om het pensioenakkoord van 2019 verder uit te voeren.