Minister Adriaansens: “Deur niet dichtgooien voor buitenlandse bedrijven, maar wel kritischer kijken”

Nederland is bij uitstek een land dat kan innoveren en dat daar het geld, de kennis en de ambitie voor heeft