Groningen wil in de Medenertilsterpolder een passend leefgebied ingericht voor vogels

Voor de pilot worden gronden van de provincie ingevuld met agrarisch natuurbeheer en kleinschalige vernattingsmaatregelen.