‘Werkgever mag zich bemoeien met gedrag op social media’

‘Werkgever mag zich bemoeien met gedrag op social media’

Als een bericht jouw bedrijf schade toebrengt, bijvoorbeeld omdat klanten klagen of zelfs weglopen, kan dat tot verregaande maatregelen leiden. Dan valt het niet uit te sluiten dat je als werkgever zegt dat diegene hiermee moet stoppen of een bericht moet verwijderen vanwege negatieve gevolgen