NVM over Prinsjesdag en miljoenennota 2023

Samenvattend: de NVM is bezorgd over de doorstroming in de woningmarkt, de stabiliteit van het ondernemers- en investeringsklimaat en de vitaliteit van ons landelijk gebied.