Het aantal minderjarigen dat wordt aangehouden wegens verboden wapenbezit is de afgelopen jaren sterk gestegen

Het afgelopen jaar hield de politie 1268 jongeren tot en met 17 jaar aan wegens verboden wapenbezit. In 2019 waren dat er nog 315.