NVM over Prinsjesdag en miljoenennota 2023

Samenvattend: de NVM is bezorgd over de doorstroming in de woningmarkt, de stabiliteit van het ondernemers- en investeringsklimaat en de vitaliteit van ons landelijk gebied.

NVM veroordeelt koppelverkoop in makelaardij

Deze gevallen moeten aangepakt worden. Want zonder meldingen kunnen we dit soort excessen niet uitbannen

NVM: Woningmarkt naar nieuw evenwicht

Het woningaanbod is op jaarbasis in het eerste kwartaal 2023 bijna verdubbeld ten opzichte van het eerste kwartaal 2022.