Youri Plate schuldig aan onrechtmatig handelen tegen de Staat

Doordat veel mensen – op zijn minst 500 – gebruik maken van het duidelijk onjuiste advies, of de onjuiste informatie