Raad voor Cultuur brengt advies uit over aanvraagproces cultuursubsidies

Culturele instellingen die in aanmerking willen komen voor BIS-subsidie zijn gebaat bij duidelijkheid vooraf.