Uit een doorrekening van de plannen door adviesbureau Panteia blijkt dat er een positief effect is op de verduurzaming van het wegvervoer in Nederland