Tekort aan technici grootste obstakel voor uitbreiding elektriciteitsnet

Beperkte elektrische capaciteit belemmert de verwezenlijking van breed laadnetwerk

Van OPEC naar OMEC: tekort aan metalen nekt EU

Metalen als lithium, kobalt en nikkel zijn cruciaal voor de wereldwijde energietransitie.