Steeds meer politieke steun voor landelijk vuurwerkverbod. Komt er na 50 jaar een einde aan een traditie?

Grootste oorzaak van een aanstaande vuurwerkverbod is het gebruik van veel illegaal zwaar vuurwerk, dat soms al in september begint

Nog steeds gebruikt 1 op de 5 jongeren lachgas ondanks verbod

Sinds 1 januari is het officieel verboden: het bezitten, verkopen en vervoeren van lachgas.

Het Rijk gaat mijnbouw onder de Waddenzee verbieden

Het Waddengebied is een uniek natuurgebied en sinds 2009 werelderfgoed. Het kabinet wil dit kwetsbare gebied nog beter beschermen.

Waterschap Rijn en IJssel verbiedt water uit sloten en beken te halen

Het verbod gaat in om 12 uur ‘s middags en geldt voor iedereen in het werkgebied van het waterschap.