NVM: Woningmarkt naar nieuw evenwicht

Het woningaanbod is op jaarbasis in het eerste kwartaal 2023 bijna verdubbeld ten opzichte van het eerste kwartaal 2022.