Aandeel hernieuwbare elektriciteit met 20 procent gestegen in 2022

De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen steeg met 20 procent naar 47 miljard kWh.