Alleen in Jordanië en Chili is het aandeel zonne-energie groter