VEH: Gemeentelijke woonlasten volgend jaar gemiddeld 5,8% hoger

Huiseigenaren betalen volgend jaar gemiddeld €938 aan gemeentelijke belastingen en heffingen, wat €51 meer is dan dit jaar. Vereniging Eigen Huis deed onderzoek naar de woonlasten in 110 gemeenten die de cijfers voor 2024 al konden verstrekken. De gemeenten Renkum en De Bilt vallen op met OZB-stijgingen van meer dan 20%. In Rhenen, Brummen en Oosterhout gaat de rioolheffing met meer dan 20% omhoog. Zeewolde en Heusden verhogen de afvalstoffenheffing met meer dan 40%.

Na enkele jaren van onrust onder huiseigenaren over de sterke toename van de woningwaarden waarover OZB-belasting wordt betaald, stijgt de gemiddelde WOZ-waarde van woningen volgend jaar slechts licht met 3,4%. Dit is in lijn met de gematigde prijsontwikkelingen van woningen, die het gevolg zijn van de opgelopen hypotheekrente en onzekere economische ontwikkelingen.

Grote OZB-variatie: van -6% tot + 23%

Gemiddeld stijgt de OZB-aanslag volgend jaar met 5,5%. Dat is iets meer dan de 5,1% stijging van dit jaar en licht boven het landelijk inflatiecijfer van 4,2% (CBS 2023). Gemeenten stellen jaarlijks het eigen OZB-tarief vast, waardoor de onderlinge verschillen groot kunnen zijn.

In het onderzoek is de gemeente Renkum koploper met een OZB-stijging van ruim 23%. Gemiddeld scheelt dat €90 met de aanslag van dit jaar. Ook De Bilt verhoogt de OZB met 21% fors, wat voor een gemiddeld woningeigenaar een €104 hogere aanslag zal betekenen.

In 46 gemeenten blijft de OZB-aanslag op of onder het inflatieniveau. In 9 gemeenten daalt de aanslag, het meest in Zoetermeer met €26 (-5,8%) en Schouwen-Duiveland met €12,45 (-3,5%).

Forse verschillen in heffingen

Gemiddeld stijgt de afvalstoffenheffing volgend jaar met 6% en de rioolheffing met 4,5%. De opbrengsten van de gemeentelijke afval- en rioleringsheffing mogen ten hoogste kostendekkend zijn en kunnen niet aan de reserves worden toegevoegd of aan andere doelen worden besteed.

Afvalstoffenheffing

Voor het ophalen en verwerken van het huisafval betalen huishoudens gemiddeld €344, het meest in Rijswijk (€533), het minst in Nederweert (€151), waar de heffing dit jaar met 45% daalt. Opvallend is de fors hogere afvalstoffenheffing in de gemeenten Zeewolde met een stijging van €142 en in Oosterhout met €124.

Rioolheffing

Inwoners van de gemeente Rhenen betalen volgend jaar €55 meer aan rioolheffing. Feitelijk is de heffing hoger, maar de gemeente heeft besloten een korting van €74,50 toe te passen. Zodra deze korting vervalt zal de rekening verder toenemen. Ook in Brummen stijgt deze heffing met €94 fors. Huishoudens in Valkenburg aan de Geul en Etten-Leur kunnen een meevaller tegemoet zien: hier dalen de rioolheffingen volgend jaar met respectievelijk €169 en €57. De rioolheffing is het hoogst in Gouda (€530) en het laagst in Koggenland (€102). Lokale omstandigheden spelen een grote rol in de hoogte van de heffing.

Over het onderzoek

Vereniging Eigen Huis voerde in samenwerking met Marlyse Research in december 2023 een representatieve steekproef uit naar de ontwikkeling van de woonlasten in 110 gemeenten. In het eerste kwartaal van volgend jaar publiceert de vereniging het overzicht van de woonlasten in alle 342 gemeenten. Alle gepubliceerde cijfers zijn afkomstig van de vermelde gemeenten.

De woonlasten voor huiseigenaren bestaan uit Onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffen- en rioolheffing. Huurders betalen wel afvalstoffen- en rioolheffing, maar ontvangen van hun gemeente geen OZB-aanslag. Voor de hoogte van de afvalstoffenheffing hanteren sommige gemeenten een eigen tariefsysteem op basis van de aangeboden hoeveelheid afval.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *