‘Accu het antwoord op de uitdagingen van de energietransitie, verdienmodel echter onzeker’

Accu’s staan staan volgens Joan van den Heuvel van DLV Advies centraal in het zoeken naar oplossingen voor de energietransitie, maar het vinden van rendabele toepassingen blijft volgens Van den Heuvel een complex vraagstuk. Hoewel technologische vooruitgang aanzienlijk is, zijn er nog obstakels te overwinnen, zoals het opslaan van zomerse energieoverschotten voor gebruik in de winter. Daarnaast vereist accu-implementatie geschikte stroominfrastructuur en naleving van strenge veiligheidsnormen.

Huidige toepassingen van accu’s richten zich op dagelijks energieverbruik en energie-arbitrage, waarbij energie wordt opgeslagen wanneer de prijzen laag zijn en gebruikt wanneer ze hoog zijn,’ zegt Van den Heuvel. ‘Echter, dit kan onder verkeerde prikkels netwerkcongestie verergeren, waardoor flexibiliteit in accu-implementatie cruciaal wordt. Het belang van een oplossing is groot, zowel voor de burger als voor de economie.

Voor bedrijven met zonnepanelen bieden accu’s aantrekkelijke mogelijkheden voor het opslaan van zelf geproduceerde energie. Van den Heuvel gaat verder door te vertellen dat er toch nog onzekerheden blijven bestaan over de gebruiksefficiëntie en levensduur van accu’s. ‘Het is essentieel dat de technologie zich eerst bewijst en dat er meer duidelijkheid komt over de financiële aspecten van accu-implementatie.’

De terugverdientijd van accu’s wordt beïnvloed door het aantal laadcycli en het gebruikspatroon. De kosten variëren tussen €0,15 en €0,20 per kWh, inclusief verliezen. Financiële zekerheid en flexibiliteit in wet- en regelgeving zijn noodzakelijk om grootschalige accu-implementatie te stimuleren.

Het oplossen van netwerkcongestie en het voorkomen van black-outs vereisen meer dan alleen technologische vooruitgang. Flexibele regelgeving en investeringen in accu-infrastructuur zijn cruciaal. Accu’s kunnen een belangrijke rol spelen in het stabiliseren van het netwerk door energie op piekmomenten op te slaan en later terug te leveren, mits ze op de juiste manier worden ingezet.’

Het is duidelijk dat accu’s een veelbelovende oplossing bieden voor de uitdagingen van de energietransitie, maar een diepgaand begrip van hun toepassingen en een stabiel investeringsklimaat zijn nodig om hun volledige potentieel te benutten,‘ aldus Joan van den Heuvel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *