‘Combinatie van elektrisch en waterstof is de kiem voor een logistieke revolutie’

Het recente besluit van het Europees Parlement om elke 60 kilometer een laadpaal en elke 200 kilometer een waterstofvulstation langs de snelwegen te plaatsen, betekent een grote stap voorwaarts voor de logistieke sector. “Nederland loopt voorop in deze transitie, terwijl de rest van Europa een inhaalslag maakt,” zegt Haico Spijkerboer, Partner Operations Solution bij Boer & Croon

De versnelde overgang naar elektrisch en waterstof aangedreven transport zal enkele trends aanjagen. In stedelijke gebieden wordt ’the last mile’ vervoer naar klanten steeds efficiënter door kleinere elektrische voertuigen die geschikt zijn voor korte afstanden. Tegelijkertijd zal langeafstandstransport in Europa profiteren van waterstoftechnologie, dankzij de snelle tanktijden,” gaat Spijkerboer verder.

Om succesvol te blijven, moeten logistieke bedrijven zich aanpassen aan deze veranderende trends. Dit omvat investeren in schone voertuigen en de benodigde infrastructuur, zoals laadpalen en waterstofvulstations. Spijkerboer: “Daarbij is het cruciaal om personeel te trainen in nieuwe technologieën en onderhoudsprocedures. Bedrijven kunnen ook samenwerken met lokale overheden en partners om de versnelde introductie van groene logistieke oplossingen te bevorderen.”

Over twintig jaar zullen deze trends de logistieke sector getransformeerd hebben” aldus Spijkerboer “We zullen een mix van elektrische en waterstofvoertuigen zien, waarbij elektrische bestelbussen de korte afstanden in stedelijke gebieden voor hun rekening nemen en waterstoftrucks de ruggengraat vormen voor langeafstandstransport. Deze ontwikkelingen zullen bijdragen aan een duurzamere en efficiëntere logistieke sector, met als resultaat minder uitstoot en een betere luchtkwaliteit.

In deze nieuwe logistieke wereld zal Europa een voorbeeld zijn voor andere regio’s en zal de sector een voorbeeldfunctie spelen in het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Geef een reactie

Ontdek meer van NL Actueel 24

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder