Coöperatie DELA treedt toe tot zorgvastgoedfonds van Syntrus Achmea

Coöperatie DELA treedt met 100 miljoen euro toe tot het Achmea Dutch Health Care Property Fund (ADHCPF) van Syntrus Achmea Real Estate & Finance. Het zorgvastgoedfonds gaat het mandaat gebruiken voor nieuwe beleggingen in woon-zorgcomplexen, waarbij naast een passend financieel rendement een hoog maatschappelijk rendement wordt nagestreefd.

“Een investering in Nederlands zorgvastgoed past heel goed bij DELA”, zegt Frank Eizinga, CIO van DELA. “Als coöperatie staan we midden in de samenleving. Daar past het streven naar zowel een financieel en maatschappelijk rendement perfect bij. We zetten ons als coöperatie in voor een zo zorgeloos mogelijk leven waarbij solidariteit ons uitgangspunt is. Om deze reden kiezen we specifiek voor Nederland voor dit deel van de vastgoedbeleggingsportefeuille. Zo investeren we met maatschappelijke waarde in de achtertuin van het grootste deel van onze leden.”

Namens de participanten in het ADHCPF heeft Syntrus Achmea de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd in onder meer nieuwe complexen, waar levensloopbestendige woningen worden gecombineerd met zorg in de directe nabijheid en waar actief wordt gewerkt aan een gemeenschap en het verminderen van eenzaamheid. Met Zilveren Kruis, eveneens onderdeel van Achmea, maakt Syntrus Achmea zich hard voor de realisatie van ten minste 450.000 levensloopbestendige woningen tot 2040 om de sterk groeiende groep 65-plussers een gezond en passend thuis te bieden.

“We zijn zeer verheugd met DELA als nieuwe participant in het fonds”, zegt fondsmanager Daan Tettero. “We zien het als een bewijs van vertrouwen in deze beleggingscategorie en in onze strategie. Daarbij past dit zorgvastgoedfonds prima in het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid van DELA. Daarmee hebben we een gelijkgestemde belegger aan boord voor wie maatschappelijke impact minstens zo belangrijk is als financieel rendement.”

Syntrus Achmea investeert al meer dan 10 jaar in zorgvastgoed met een uitstekend track record. Met een portefeuille van ruim 700 miljoen euro is het ADHCPF het grootste fonds in Nederland gericht op zorgvastgoed voor institutionele beleggers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *