Fors minder winst autodealers

Uit de meest recente BOVAG Branche Barometer blijkt dat in 2023 de gemiddelde nettowinst per BOVAG-autodealervestiging uitkomt op 1,33 procent. Dat is een significante daling vergeleken met de 1,91 procent in 2022. Toch is de omzet wel gestegen met 13,2 procent, van 14.924.374 euro in 2022 naar 16.889.746 euro in 2023. 

Marges onder druk

De omzetstijging van bijna twee miljoen euro leidde niet tot hogere winsten; integendeel, de gemiddelde nettowinst per vestiging daalde met ongeveer 60.000 euro, van 284.559 euro in 2022 naar 225.221 euro in 2023. Bert de Kroon, voorzitter van BOVAG-Autodealers, licht toe dat de winstdaling het resultaat is van meerdere factoren. Ten eerste leidde de afhandeling van een aanzienlijk aantal backorders uit 2022 tot een omzetstijging. Tegelijkertijd zorgde een verschuiving in de markt van een periode van schaarste naar een kopersmarkt voor extra druk op de marges. Bovendien zijn de bedrijfskosten aanzienlijk toegenomen. De Kroon verklaart: “Stijgende loonkosten, hogere huisvestingskosten en toegenomen kosten voor automatisering, samen met een aanhoudend hoge rente, leggen een grotere druk op het bedrijfsresultaat. Hoewel deze kosten als percentage van de omzet relatief gelijk zijn gebleven, betekent dit in absolute termen een toename van ongeveer 100.000 euro per vestiging in vergelijking met 2022.”

Garantiekosten

Een ander punt dat De Kroon benadrukt, is de impact van de verlenging van de wettelijke garantieperiode van 6 naar 12 maanden, ingevoerd in 2022. De gevolgen hiervan werden pas in 2023 zichtbaar. “De garantiekosten op gebruikte auto’s stegen in 2023 met 20,4 procent. Daarnaast zien de dealers dat, bij de verkoop van nieuwe auto’s, de garantievergoedingen die door fabrikanten worden gegeven onvoldoende meestijgen met de inflatie en de complexiteit van het reparatieproces. Hierdoor komt een steeds groter deel van de garantiekosten voor eigen rekening. De garantiekosten op nieuwe auto’s steeg in 2023 dan ook met 10,1 procent.”

Vooruitblik 2024 

De omzetstijging in 2023 is grotendeels toe te schrijven aan het aantal uitgestelde leveringen van backorders uit 2022. Volgens De Kroon zijn alle ogen nu dan ook gericht op 2024. “De consument speelt een sleutelrol. We zien een markt die normaliseert en zich ontwikkelt naar een echte kopersmarkt, met een breed aanbod maar consumenten die afwachtend zijn in hun aankoopbeslissingen. Politieke en beleidsmatige onzekerheden drukken op het aantal orders, terwijl de bedrijfskosten blijven stijgen. De resultaten van het eerste kwartaal van 2024 zijn daarom cruciaal voor de rest van het jaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *