Hoge energieprijzen, door onder andere therapeutische zwembaden, zorgen ervoor dat revalidatiecentra het water aan de lippen staat.

Verlagen van de temperatuur van het zwembadwater is moeilijk omdat dit vaak een negatief effect heeft op de behandeling. Kostenbesparing kan daarom beter door te werken aan toekomstbestendig vastgoed met bijvoorbeeld de CO2-routekaart.

Esther de Groot van de Stichting Stimular zegt hierover: “Zorgverzekeraar VGZ benadrukt al dat revalidatiecentra hun bedrijfsvoering toekomstbestendig moeten maken. Ook andere zorgverzekeraars moeten toekomstbestendige bedrijfsvoering stimuleren door bijvoorbeeld eisen in inkoopvoorwaarden te stellen. Zij helpen beter door bij te dragen aan de financiering van verduurzamingsmaatregelen dan door energiesteun. Hierdoor zijn isolatiemaatregelen eerder uit te voeren, zoals afdekking van het zwembad en het dak, ramen en gevels van het gebouw.”

Dit is noodzakelijk, want de zorgsector is verantwoordelijk voor 7 procent van de CO2-emissies in Nederland. Om de emissie te verlagen staan in het klimaatakkoord doelen voor het maatschappelijk vastgoed: 55 procent CO2-reductie in 2030 en 95 procent in 2050.”

‘Revalidatiecentra en andere zorgorganisaties moeten daarom aan de slag met de CO2-routekaart,’ volgens De Groot. “Dit bestaat uit een tool waarmee instellingen per locatie verduurzamingsmaatregelen inplannen. Met behulp van kengetallen worden automatisch kosten, besparingen en CO2-reductie berekend en wordt duidelijk of de planning voldoende is om de benodigde CO2-reductie in 2030 te behalen.”

De Groot: “Als revalidatiecentra en zorgorganisaties zelf kosten besparen hoeven zorgverzekeraars hen niet met energiesteun het hoofd boven water helpen te houden. Dit is voordelig omdat hoe minder energiesteun zij geven, hoe meer geld er overblijft voor financiering van maatregelen die verduurzaming verder versnellen. Toekomstbestendige revalidatiecentra zijn dus voor iedereen beter.

Geef een reactie

Ontdek meer van NL Actueel 24

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder