Hollands Kroon, Groningen en Vlissingen moeten verordening jeugdhulp aanpassen

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft drie uitspraken gedaan over de Jeugdwet. In deze uitspraken oordeelt de CRvB dat de drie gemeenten hun verordening op het gebied van de Jeugdwet moeten aanpassen.

Waarover gaat de Jeugdwet?

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. De taken van de gemeenten zijn geregeld in de Jeugdwet. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat jongeren met een beperking, stoornis of aandoening de jeugdhulp en ondersteuning krijgen die nodig is. Eén van de doelen van de Jeugdwet is om gebruik te maken van de eigen kracht van jongeren, ouders en hun sociale netwerk.

Waarover gaan deze zaken?

De CRvB kreeg drie zaken voorgelegd van drie verschillende gemeenten (Hollands Kroon, Groningen, Vlissingen) waarbij in elke zaak dezelfde vraag voorlag: een jongere had jeugdhulp aangevraagd bij diens gemeente, die de aanvraag afwees, of weigerde om meer uren toe te kennen. Dit omdat de ouders van de jongere zelf het probleem zouden kunnen oplossen, aldus de gemeente. De ouders waren het hier niet mee eens. Zij stelden dat de hulp die zij gaven bovengebruikelijk was.

Wat oordeelt de CRvB?

Het is in de Jeugdwet zo bepaald, dat gemeenten in hun verordening moeten regelen wat onder ‘eigen mogelijkheden’ en ‘probleemoplossend vermogen’ wordt verstaan. Om op die manier duidelijkheid te geven over de toekenning en beoordeling van een aanvraag om jeugdhulp. Maar de drie bovengenoemde gemeenten hadden dit niet geregeld in de verordening. De gemeenten moeten deze begrippen alsnog uitwerken in hun verordening. Om op die manier voldoende rechtszekerheid te geven aan jongeren en hun ouders.

Zorgvuldige besluitvorming geborgd?

Hollands Kroon, maar ook andere gemeenten, hebben als werkwijze dat de organisatie die het advies geeft over het al dan niet toekennen van jeugdhulp, ook de organisatie is die de jeugdhulp uitvoert en soms ook de besluiten neemt. De CRvB oordeelt dat deze vermenging van bevoegdheden een onvoldoende waarborg geeft voor een zorgvuldige besluitvorming. Deze gemeente, maar ook andere gemeenten die dezelfde werkwijze hebben, zullen dit moeten veranderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *