hand in glove by sunglasses and vitamin c serum
Photo by Muhammad Haris on Pexels.com

ING noemt verkoop namaakartikelen een groeiend probleem voor de retailsector

De verkoop van namaakartikelen is volgens Dirk Mulder van ING een groeiend probleem voor merkbedrijven en retailers. De namaakartikelen ondermijnen het vertrouwen van consumenten in merken. Dat kan op de korte termijn leiden tot een omzetafname van merkbedrijven. Op de langere termijn kan het zelfs reputatieschade toebrengen.

Financiële schade

De verkoop van namaakartikelen kan volgens Mulder financiële schade toebrengen aan merkbedrijven en retailers. ‘Zo lopen merkbedrijven inkomsten mis wanneer consumenten de voorkeur geven aan goedkopere namaakalternatieven, in plaats van de echte merkproducten. Dat zorgt voor lagere omzetten en winstmarges voor merkbedrijven.’

Onbedoeld

Retailers lopen risico’s wanneer zij onbedoeld namaakproducten verkopen. ‘Merkbedrijven kunnen dan bijvoorbeeld boetes en schadeclaims indienen. Ook kunnen retailers juridische problemen krijgen,’ gaat Mulder verder.

De verkoop van namaakartikelen veroorzaakt op de lange termijn reputatieschade bij merkbedrijven en retailers. Consumenten verliezen hun vertrouwen wanneer men verwacht een merkproduct te kopen, maar in plaats daarvan een namaakartikel krijgt. Dat zorgt voor teleurstelling en verwarring. Wanneer consumenten het vertrouwen in een merk of bedrijf verliezen is dat zelden volledig te herstellen.

Gezondheidsrisico’s

De namaakartikelen kunnen ook de gezondheid en veiligheid van consumenten in gevaar brengen. Ze voldoen vaak niet aan de reguliere kwaliteits- en veiligheidsnormen. Bijvoorbeeld vanwege het gebruik van gevaarlijke stoffen of door productgebreken die gevaarlijk zijn. Naast (verdere) reputatieschade van het merk kan dit ook leiden tot juridische aansprakelijkheid voor merkbedrijven en retailers.

Aanpak nodig

Door samen te werken kunnen merkbedrijven en retailers de problemen rondom namaakartikelen aanpakken. Er zijn effectieve maatregelen nodig, zoals investeren in geavanceerde technologieën voor productidentificatie en -verificatie. Maar ook het uitvoeren van regelmatige controles en audits in de toeleveringsketen.

Ook moet de wet- en regelgeving en handhaving op nationaal en internationaal niveau worden versterkt. Daar ligt een taak voor de overheden. Door samen op te trekken kunnen merkbedrijven en retailers de verspreiding van namaakartikelen verminderen en het vertrouwen van consumenten in authentieke merkproducten vasthouden.

Dirk Mulder is sector specialist Trade & Retail bij ING Sector Banking

Laat een reactie achter

Reacties

Nog geen reacties. Waarom begin je de discussie niet?

Geef een reactie