Meer en meer jongeren kiezen voor een technische opleiding

Voor het tweede jaar op rij laten de leerlingenaantallen van de technische profielen op het vmbo een positief beeld zien. Het aantal leerlingen in de technische profielen in het derde leerjaar van het beroepsgerichte vmbo (BB/KB/GL) steeg dit jaar met 10,4%. Dit blijkt uit de door DUO gepubliceerde voorlopige aantallen van het schooljaar 2022-2023.

De afgelopen jaren is vanuit het programma Sterk Techniek Onderwijs (STO) in 78 regio’s sterk geïnvesteerd in initiatieven en activiteiten om het technisch vmbo duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand te maken. De stijging van het leerlingenaantal toont aan dat deze investering zijn vruchten afwerpt.

Het profiel met de grootste stijging is BWI (Bouwen, Wonen en Interieur) met een stijging van maar liefst 21%. Ook de profielen Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR) met 15% en Produceren, Installeren en Energie (PIE) met 8% laten een flinke stijging van leerlingen zien. (tabel 1).

In 22-23 volgde 20,3% van het totaal aantal vmbo-leerlingen in basis, kader en GL, een technisch profiel (in 2021 was dat 19,5%). (tabel 2).

Het totaal aantal leerlingen dat een beroepsgerichte leerweg in het vmbo volgt stijgt met 6,1%. Volgens haar eigen prognose verwachtte DUO een stijging van 1,5%. De theoretische leerweg stijgt met 2,4% en het derde leerjaar van havo/vwo kent een daling van 0,3%. Hiermee is het aandeel van het beroepsgerichte vmbo ten opzichte van het totale vo vergroot. Het aandeel leerlingen in BB/KB/GL bedraagt nu 31,9%. Dit is een stijging ten opzichte van 2021 van 30,7%. (tabel 3.)

Het percentage meisjes dat kiest voor een technisch profiel in het beroepsgerichte vmbo stijgt in bijna elk profiel, met uitzondering van het profiel Maritiem en Techniek. Voor dit profiel hebben 8 meisjes minder dan 2021 gekozen. In totaal kiezen er in 2022-2023 1687 meisjes voor een technisch profiel. Dit is een stijging van 21% ten opzichte van de 1396 meisjes die in 2021-2022 kozen voor een technisch profiel. (tabel 4).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *