‘Nederland kampioen biodiversiteitsverlies: een dubieuze eer’

Het Nationaal dashboard Biodiversiteit laat zien dat Nederland geen enkel van de 14 biodiversiteitsdoelen voor 2030 naar verwachting gaat behalen,’ zegt Roel Nozeman van de ASN Bank. Dit is uitermate verontrustend voor onze economie. Onderzoek door het World Economic Forum liet in 2020 zien dat maar liefst de helft van het wereldwijde BNP afhankelijk is van de natuur. Verlies van biodiversiteit en natuur kostte de wereld al tientallen triljoenen. Kortom, het voorkomen van schade aan natuur is veel goedkoper dan de schade in de toekomst te herstellen.

twee aparte werelden

Nog steeds worden natuur en economie gepositioneerd als twee aparte werelden terwijl natuurherstel tot 2030 wereldwijd 395 miljoen banen kan opleveren,’ aldus Nozeman. “Uit een rapport van DNB bleek dat 510 miljard euro aan investeringen van de Nederlandse financiële sector in zeer hoge mate afhankelijk is van de natuur. Het inzichtelijk maken van de waarde van natuur en de kosten van natuurverlies is noodzakelijk en laat zien dat de natuur een plek dient te krijgen in de economie.’

Wanneer de natuur in onze economische modellen komt en onze economie gaat opereren binnen de grenzen van de natuur, is dat goed voor de natuur, mensen én de economie. Wetenschappers van de WUR hebben een database (ESVD) ontwikkeld waarin de diensten die de natuur levert (natuur of ecosysteemdiensten) en de economische waarde van deze diensten worden verzameld.

ASN Bank heeft deze database gebruikt in het rapport Make Nature Count 2.0. Hierin zijn voor twee natuurherstelprojecten van het ASN Biodiversiteitsfonds van ASN Impact Investors de economische waarde van de ecosysteemdiensten berekend. Daaruit bleek dat investeren in natuur daadwerkelijk loont voor de natuur en voor de economie. Voor bedrijven en investeerders is het daarom noodzaak om veel meer rekening te houden met natuur in hun investeringen en businessmodellen, voor hun én onze toekomst,’ zegt Nozeman tot slot.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *