bank banknotes bills business
Photo by Pixabay on Pexels.com

‘Nederland vraagt 735 miljoen extra EU-geld voor verduurzaming huishoudens en bedrijven’

De Nederlandse regering heeft een verzoek ingediend bij de Europese Commissie voor het opnemen van nieuwe maatregelen in het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan. Dit verzoek is het gedaan in het kader van REPowerEU, de beleidsagenda van de EU om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen uit Rusland. Met deze nieuwe maatregelen kan Nederland aanspraak maken op aanvullende EU-financiering (giften) ter waarde van 735 miljoen euro, bovenop het reeds beschikbare bedrag van 4.7 miljard euro uit het fonds.

Freek Janmaat, Economisch analist bij de Europese Commissie zegt hierover: “De nieuwe fondsen worden gebruikt ter aanvulling van de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE). Bedrijven en huishoudens kunnen profiteren van deze subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen, zoals de aanschaf van warmtepompen, muur-, glas- en dakisolatie en zonneboilers. Daarnaast stelt Nederland nieuwe maatregelen voor om de congestie op het elektriciteitsnet aan te pakken, de uitbreiding ervan te vergemakkelijken en vergunningverlening voor hernieuwbare energieprojecten te vereenvoudigen.”

Voor de nieuwe Repower-EU-voorstellen is 455 miljoen euro extra aan EU-gelden beschikbaar. Daarnaast heeft Nederland gevraagd om 280 miljoen euro over te hevelen vanuit het Brexit Adjustment Reserve, het fonds voor compensatie van de gevolgen van de Brexit. “De Europese Commissie zal deze voorstellen beoordelen. Als de beoordeling positief is, zal de Commissie een voorstel doen voor een gewijzigd uitvoeringsbesluit van het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan en dit aan de Europese Raad sturen ter goedkeuring later dit jaar,” aldus Janmaat

Nederland kreeg in oktober 2022 goedkeuring voor de nationale invulling van het coronaherstelfonds. Momenteel wordt gewerkt aan de uitvoering van de plannen. De fondsen kunnen worden uitgegeven tot augustus 2026.

Laat een reactie achter

Reacties

Nog geen reacties. Waarom begin je de discussie niet?

Geef een reactie