Provincie Utrecht start werkzaamheden ecoduct Maarsbergen

Op 21 augustus 2023 start aannemer Van den Heuvel in opdracht van de provincie Utrecht met voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van het ecoduct Maarsbergen. Dit ecoduct wordt vanaf eind 2023 aangelegd over de Woudenbergseweg (N226) tussen de landgoederen Maarsbergen en Kombos.

Tijdens de voorbereidende werkzaamheden worden kabels en leidingen verlegd. Vervolgens wordt er een overkluizing gemaakt om de leidingen te beschermen. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot eind november 2023. De werkzaamheden vinden doordeweeks plaats vanuit de brede berm waarbij er weinig hinder is voor het verkeer. Omwille van de verkeersveiligheid geldt ter plaatse een snelheidsbeperking en wordt er een verhoogde afscheiding langs de weg geplaatst.

Het ecoduct over de N226 moet dieren helpen om veilig de weg over te steken. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld reeën, dassen, eekhoorns, hazelwormen en hagedissen. Het ecoduct over de N226 maakt deel uit van een groot ecologisch netwerk dat loopt van ’t Gooi tot aan de Uiterwaarden aan de Rijn.

De provincie Utrecht werkt samen met ProRail, Rijkswaterstaat, gemeenten en waterschappen aan dit netwerk, waarvan een groot deel al is gerealiseerd. Het netwerk heeft als doel om leefgebieden van dieren te verbinden en te vergroten waardoor hun omvang en diversiteit op peil blijft en ze duurzaam kunnen voortbestaan.

Meer informatie over het project kunt u op de website van de provincie vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *