Schiphol vanaf 26 maart weer volledig open

gray airliner

In de afgelopen maanden is veel aandacht besteed aan het werven van nieuwe collega’s op Schiphol.
Uitgangspunt is een goede reiservaring voor onze reizigers en een acceptabele werkdruk voor alle medewerkers. De resultaten tot nu toe zijn positief. Vanaf 26 maart, de start van het nieuwe seizoen, beperkt Schiphol niet langer het totaal aantal vertrekkende passagiers. Wel is op een aantal piekmomenten, met name in de ochtend, extra inspanning nodig van alle betrokken partijen om te lange wachtrijen en vertragingen in de afhandeling te voorkomen.

In de meivakantie zal meer reizen weer mogelijk zijn. Het besluit over de definitieve capaciteit voor die periode wordt in overleg met de partners op de luchthaven genomen.

De algemene beperking van het aantal reizigers, zoals dat in de afgelopen maanden het geval was, is niet langer nodig. Wel zijn er in het nieuwe seizoen dat eind maart start nog momenten waarop Schiphol en haar partners zien dat er in de piek in de ochtend (0600-1100u) meer reizigers zijn dan het systeem op Schiphol aan kan.

Om dat nu tijdig en pro-actief op te lossen voert Schiphol de komende weken vervolggesprekken met name met luchtvaartmaatschappijen, Koninklijke Marechaussee en afhandelaren, het zogenoemde team Schiphol. De gezamenlijke ambitie is om die piekmomenten zo te organiseren dat de reiziger ook dan geen lange wachtrij heeft.

Toelichting: maatregelen Schiphol

Om de problematische wachtrijen van vorig jaar op te lossen, heeft Schiphol een aantal maatregelen genomen de afgelopen periode. Er is een uitgebreide wervingscampagne gestart, samen met de beveiligingsbedrijven op Schiphol, om meer beveiligingsmedewerkers te werven. De arbeidsvoorwaarden voor beveiligers zijn verbeterd, de roosters zijn aantrekkelijker gemaakt en de rustruimtes zijn en worden verbeterd. Al die maatregelen werpen hun vruchten af, maar zijn nog niet afgerond.

Tot nu toe zijn er voor Schiphol – sinds de start van de campagne in november 2022 – ongeveer de helft van de benodigde extra 850 beveiligingsagenten geworven. Op basis van die resultaten is Schiphol optimistisch dat de resterende tekorten de komende weken en de maanden richting zomervakantie verder worden opgelost.

Daarnaast is er gewerkt aan productiviteitsmaatregelen bij de beveiliging, waar passagiers en hun handbagage worden gecontroleerd. Door betere werkinstructies en slimmer organiseren is daar ook capaciteitswinst te behalen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *