ASN Bank: “Winsten bedrijven naar aandeelhouders belangrijker dan duurzame toekomst”

Terwijl de risico’s door klimaatverandering in snel tempo toenemen, blijven de investeringen uit.

Interim-dividend van € 0,06 per gewoon aandeel PostNL

Aandeelhouders vertegenwoordigend ongeveer 27% van het uitstaande aandelenkapitaal hebben gekozen voor dividend in aandelen.